สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
 
 
 
นายรังสรรค์  พนานุสรณ์
สาธารณสุขอำเภอ
นายสุเทพ   พันธุระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ.ฝ่ายบริหาร
นายสมภพ   ปลีนารัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ.ฝ่ายวิชาการ
 


นางอุษณีย์   โชครัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางภัทรานิษฐ์   บุญวิวัฒน์ไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวอาริยา   อุปชิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางจันทรา  ดุจจานุทัศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนายวีระชัย  ยินดีมาก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
:: งานพัฒนายุทธศาสตร์
:: สนับสนุนวิชาการ
:: PSO
 

     ส่งราายงานทาง FTP.SERVER
:: รายงาน 506
:: รายงาน KPI
:: รายงาน HCIS
:: รายงานไข้เลือดออกส่งทุกวันที่ 25
:: รายงานไข้หวัดนกส่งทุกวันพฤหัสฯ
:: รายงานประกันสังคม
:: ส่งพิมพ์บัตรทอง
:: รายงาน นค.1
:: อื่นๆ กำลังพัฒนาข้อมูล

 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
315 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
Tel. 044613660  Contact  E-mail : webmaster@ssomuang.net